Boekentip #2

Sinds de aanslagen op de Twin Towers in 2001 is xen9200000009905916ofobie voor moslims enorm toegenomen op het Westerlijk halfrond. Politici als Geert Wilders en Marine Le Pen spelen handig in op deze angstgevoelens en er is een fenomeen is geboren: De nieuwe religieuze intolerantie. In het gelijknamige boek, onderzoekt filosofe Martha Nussbaum de (wederom) toenemende vrees voor religieuze groepen en de daaruit voortkomende gereserveerde houdingen.
Nussbaum bespreekt actuele maatschappelijke debatten over o.a. een burka-verbod en pleit voor een open positie en verdraagzaamheid.

Advertenties