Test of civilisation

Biedt het verleden garantie voor de toekomst? ETest ofuropa staat opnieuw voor een test. Grote getallen uit Syrië gevluchte mensen  kloppen op de deuren van ons continent en de grote vraag is of, en tot wanneer, we deze openstellen. In het kader van de voorstelling De Welwillenden van Toneelgroep Amsterdam en het Toneelhuis Antwerpen, ontwikkelde dramaturg Erwin Jans de website Test of civilisation. Want wat als de 32 landen die aanwezig waren bij de conferentie van Evian in 1938 hun ruggen niet naar de Joodse vluchtelingen uit Duitsland gekeerd hadden? Had de Holocaust dan voorkomen kunnen worden? Een vraagstuk waar we ons allemaal over kunnen (en zouden moeten) buigen om de confrontatie met het verleden, heden toekomst aan te gaan.

Advertenties