Zij aten #vleesvrij

Heb je ooit gehoord van het Pythagoras-dieet? Wij tot vandaag niet. Het Pythagoras-dieet blijkt echter niets anders te zijn dan #vleesvrij eten zonder hashtag. Vegetarisme bestaat al langer dan het woord – dat stamt uit de 19e eeuw – zelf. Dat bewijzen de volgende historische personen.

13-09-27-artikel-vlees_noch_vis-main-rubens

“Zolang mensen massaal dieren slachten, zullen pigs-are-friends-not-food-kids-shirt_designzij ook elkaar vermoorden. Inderdaad, hij die het zaad zaait van moord en ellende kan geen vreugde en liefde oogsten,” stelde de ontdekker van A² + B² = C². Hij geloofde dat mensen en dieren sterk verbonden waren. Een bekende anekdote is dat hij een man aansprak die een hondje
mishandelde. Pythagoras sprak tot de man: “stopt u daar mee, alstublieft, want ik hoor in het geblaf de angstkreten van een onlangs gestorven vriend.” Aanhangers van Pythagoras geloofden dat dieren een onsterfelijke ziel hadden. Dieren kunnen na de dood reïncarneren in mensen en andersom. Dit was voor Pythagoras de belangrijkste reden om geen vlees te nuttigen.

Ook Boeddha at principieel geen vlees. Hij was tegen het doden van levende wezens, evenals homo universalis Leonardo DaVinci. DaVinci sprak: “eens zal de misdaad op een dier begaan, berecht worden zoals nu de misdaad op een mens berecht wordt. En eens zal het vlees eten evenzeer vergeten zijn, als nu het mensen eten in Europa.” Andere bekende historische vleesonthouders waren Plato, Mary Shelley, Mahatma Ghandi, Leo Tolstoy, Jean Jacques Rousseau, Lord Byron, Arthur Schopenhauer en George Bernard Shaw. Verlichtingsdenker Voltaire steldelarge zelfs dat zijn vegetarisch dieet hem hielp om tot ingenieuze ideeën te komen. Ook Albert Einstein kon zich hierin vinden: “Hoewel ik door uiterlijke omstandigheden wel eens verhinderd ben strikt vegetarisch te leven, ben ik sinds lang in beginsel een aanhanger van het vegetarisme. Het heeft zijn ethische en morele zijden, maar tevens ben ik ervan overtuigd dat een vegetarische leefwijze door zijn zuiver fysieke gevolgen de best denkbare invloed uitoefent op verreweg de meeste mensen.”

De vraag of geen vlees eten werkelijk gezonder of stimulerender voor de hersenen is, houdt wetenschappers al eeuwen bezig. De antwoorden hierop blijven variëren. Bovenstaande quotes van bekende vegetariërs geven de beweegredenen van hun overtuiging weer. Onze argumenten om vleesconsumptie te beperken en deze actie te starten, publiceerden wij in onze eerste motivatieblog. Vandaag is het Wereld Vegetarisme Dag. Graag willen we van jullie horen waarom jullie wel of geen vlees eten en hoe de week tot nu toe bevalt. Laten het ons weten met de hashtag vleesvrij!

Advertenties