Veiligheidspact tegen Discriminatie

Soms raken initiatieven je diep. Al eerder maakten we kennis met initiatiefneemster Joke Jongejan van Dialoog in Actie. Vanochtend ontving ik een e-mail met de volgende boodschap:

Dialoog in Actie heeft op 1 oktober 2012 het Veiligheidspact tegen Discriminatie getekend. Hierin beloven wij onder meer dat als er een bedreigende situatie is voor één van onze (gespreks)partners wij voor elkaar opkomen. Daarom mail ik jullie onderstaande uitnodiging:
Lees verder

Advertenties

De Club

De jonge idealist heeft zich aangesloten bij 16195114_250442695395985_4664841579518775218_nDe Club: een jonge organisatie die zich actief inzet om een positief en genuanceerd geluid te laten horen op maatschappelijk en politiek vlak.

We hebben behoefte aan verbinding, contact tussen verschillende bevolkingsgroepen, een genuanceerd debat, een open gesprek, empathie, gelijke behandeling voor alle mensen, gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, gehoord worden door de politiek, een korte verbinding tussen burger en de overheid, een humane oplossing voor de migratiecrisis, maatschappelijke belangen vóór economische belangen, feitelijk nieuwsaanbod, neutrale media, bewust taalgebruik, inzicht in geopolitieke belangen en verhoudingen, een overheid die de maatschappij weerspiegelt, een zorgstelsel waarbij mensen op de eerste plaats staan, bescherming van de internationale mensenrechten, een eerlijke verdeling van welvaart, meer aandacht voor welzijn, erkenning van het klimaatprobleem, oplossingen voor het klimaatprobleem, duurzaam produceren en consumeren en een toekomstvisie.

Maak jij je ook zorgen over de toekomst en herken jij je in deze behoeftes? Neem dan een kijkje op de Facebook-pagina van De Club en wie weet worden wij binnenkort collega’s!

De kinderen van juf Kiet

We zien een schoolklas kinderen die met 99409hun ouders naar Nederland gevlucht zijn. Sinds een paar maanden, soms jaren, wonen ze in een vreemd land met een taal waar ze slechts enkele woorden van begrijpen. Aan juf Kiet de taak om ze te onderwijzen. In taal, rekenen, maar de kijker ziet vooral hoe Kiet de kinderen helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling. Wat betekent het als iemand boos of verdrietig kijkt? En hoe ga je daar mee om? In Nederland is het veilig en mogen jongens en meisjes met elkaar spelen. En weet je? Je mag van jezelf houden! Makers Peter en Petra Lataster volgden de schoolklas een jaar. Het resultaat is een twee uur durende documentaire die de mooie en moeilijke momenten van het docentschap toont. De film laat zien hoeveel baat kinderen hebben bij een liefdevolle en geduldige begeleiding. Volgens mij is De kinderen van juf Kiet een inspirerende docu voor zowel docenten als leken. Het ontroert om te zien hoe de kids zich ontwikkelen. Vooral als je bedenkt waar ze vandaan komen en dat ze nog steeds geen echt (t)huis hebben. Wat is het fijn dat Nederland deze kinderen kansen kan geven. Laten we hopen dat de toekomstige regeringsleiders ook twee uur in de bios doorbrengen.

De reizende filosofe #1

Door: Mirjam Eekenunnamed

Enigszins gehaast loop ik om half 8 vanaf het metrostation in de Near West Side van Chicago naar West Jackson Boulevard. Ik ben op weg naar Jaks Tap, waar het eerste presidentiële debat tussen Hillary Clinton en Donald Trump live zal worden uitgezonden. Wanneer ik bij het café aankom, blijkt er van de door mij verwachte drukte nauwelijks sprake te zijn; ik kan met gemak nog een tafel recht voor één van de televisieschermen krijgen.
Lees verder

Uit de oude doos: De Gelukzoeker

Door: Annemiek Lely

Dit verhaal is fictief, maar gebaseerd op de actualiteit. Het geeft een indicatie van de situatie waarin de zogenaamde ‘gelukzoekers’ verkeren en de daarmee samenhangende keuzes die ze moeten maken.

Dertig jaar geleden werd Ismaël geboren in Al-Qa’im in Irak, vlakbij de grens van Syrië. Hij beleefde een onbezorgde jeugd. Terwijl zijn vaderland een verwoede oorlog met Iran voerde en enkele jaren later Koeweit binnen viel, speelde Ismaël op straat. Knikkeren met stenen en pootje baden in de Eufraat. Dat zijn ouders iedere keer moesten slikken als er nieuws kwam over familie uit andere gebieden, zag hij niet. Liever ziet een kind dat niet.
Lees verder

Mee naar de moskee (verslag)

Daar staan we dan. Het is maandagmiddag 17.40 enIMAG0950 over twintig minuten hebben we afgesproken met Najem die ons een rondleiding in de Al Kabir moskee gaat geven. De insteek was om te leren over de Islam. We kennen de grote lijn
en, maar willen meer weten. Er lopen mensen het onopvallende gebouw aan de Amstel in en uit. Het is druk. We vragen ons af of het tijd voor het gebed was. Karlijn komt aanfietsen en niet veel later arriveert de rest van het gezelschap. Tegen zessen gaan de deuren open en rijdt er een doodskist naar buiten. Het was ons niet opgevallen dat er een lijkwagen tegen de stoep aan geparkeerd stond en we zijn lichtelijk overrompeld.
Lees verder

Boekentip #2

Sinds de aanslagen op de Twin Towers in 2001 is xen9200000009905916ofobie voor moslims enorm toegenomen op het Westerlijk halfrond. Politici als Geert Wilders en Marine Le Pen spelen handig in op deze angstgevoelens en er is een fenomeen is geboren: De nieuwe religieuze intolerantie. In het gelijknamige boek, onderzoekt filosofe Martha Nussbaum de (wederom) toenemende vrees voor religieuze groepen en de daaruit voortkomende gereserveerde houdingen.
Nussbaum bespreekt actuele maatschappelijke debatten over o.a. een burka-verbod en pleit voor een open positie en verdraagzaamheid.